Wat te doen bij een stroomstoring in huis?

Schakelen de lichten of andere apparaten in huis plotseling uit? Dan is er sprake van een stroomstoring. Dit kan te maken hebben met een storing in de elektrotechnische installatie, maar het kan ook een algemene stroomstoring zijn. Ontdek hoe je de oorzaak van de stroomstoring kunt opsporen en deze kunt verhelpen.

Een stroomstoring is in de meeste gevallen eenvoudig te verhelpen. Het kan echter ook een complexere elektrische storing zijn, waarbij in sommige gevallen de hulp van een installateur vereist is. Twijfel je op welke manier dan ook aan de veiligheid van de situatie? Schakel dan direct een erkende elektrotechnische installateur in.

Oorzaken stroomstoring

Een storing in je meterkast kan meerdere oorzaken hebben, waarvan kortsluiting en overbelasting de meest voorkomende zijn.

Stroomstoring als gevolg van kortsluiting

Een stroomstoring kan ontstaan door kortsluiting als gevolg van een defect in de bedrading of een kapot apparaat. Daardoor gaat er een te hoge stroom door de elektrotechnische installatie lopen. Bij een goed werkende groepen- of stoppenkast springt automatisch een zekering of schakelt de automaat zichzelf uit. Daarmee is het gevaar in de meeste gevallen geweken, al zul je het defecte apparaat wel moeten vervangen.

Stroomstoring door overbelasting

Had u bijvoorbeeld de vaatwasser, de oven en de magnetron aanstaan en schakelde je net een ander apparaat in? Dan is de kans groot dat de stroomstoring een gevolg is van overbelasting. Daarbij loopt er een te hoge stroom door het elektrische circuit, wordt de bedrading te warm en kan er zelfs brand uitbreken. In tegenstelling tot kortsluiting, merk je overbelasting niet altijd meteen en daardoor is het verraderlijk.

Tip: kabels, wandcontactdozen, stekkers en elektrische apparaten die te heet worden, ruik je vaak eerder dan dat u ze ziet. Wees hier alert op!

Algemene stroomstoring

Treedt de stroomstoring in het hele huis op? Dan is de kans groot dat het een algemene stroomstoring betreft. Kijk dus eerst of de straatverlichting werkt of informeer bij de buren of zij ook problemen ondervinden. Is dat inderdaad het geval, wacht dan rustig af totdat de stroomstoring is verholpen.

Meestal kun je trouwens via de smartphone op internet ook informatie te vinden over stroomstoringen bij je in de buurt. Daarnaast kun je bellen met het algemene storingsnummer: 0800 9009.

Stroomstoring in uw woning

Mocht het geen algemene stroomstoring betreffen, dan zit het probleem in jouw woning. Heb je nog een ouderwetse stoppenkast? Kijk dan of er zekeringen gesprongen zijn. Is dit inderdaad het geval, dan dien je de betreffende stop(pen) te vervangen.

Is dit niet het geval, maar is er geen spanning, neem dan direct contact op met een erkende installateur. Dit geldt ook wanneer in je groepenkast alle knoppen gewoon ingeschakeld (naar boven) staan, maar de elektriciteit toch niet werkt.

Een stroomstoring verhelpen

Heb je een installatie-/groepenkast, dan kun je onderstaande stappen volgen om de stroomstoring op te sporen en het probleem te verhelpen. Daarvoor is het wel belangrijk om te weten of je een groepenkast hebt met aardlekschakelaars en installatieautomaten, of een kast met alleen aardlekautomaten.

Een aardlekautomaat is als het ware een aardlekschakelaar en installatieautomaat ineen en beveiligt zowel tegen een te hoge lekstroom, als tegen overbelasting en kortsluiting. Informeer op voorhand bij je installateur of er zich in jouw groepenkast aardlekschakelaars en installatieautomaten bevinden of alleen aardlekautomaten.

Een stroomstoring opsporen in een groepenkast met aardlekschakelaars en installatieautomaten

 1. Staan alle knoppen in de groepenkast naar boven, maar is er geen spanning? Neem dan direct contact op met een erkende elektrotechnische installateur.
 2. Staat er in de groepenkast een knop naar beneden? Dan is de beveiliging uitgeschakeld. Schakel de knop/uitgeschakelde groep weer in door deze omhoog te duwen.
 3. Schakelt de beveiliging zichzelf opnieuw uit, laat de groep dan uitgeschakeld.
 4. Haal de stekkers van alle apparaten die aangesloten zijn op deze groep eruit (ook de lampen) en probeer de groep opnieuw in te schakelen.
 5. Zet de apparaten en lampen één voor één weer aan. De installatieautomaat schakelt zichzelf automatisch uit, wanneer je het apparaat/lichtpunt dat de stroomstoring heeft veroorzaakt weer inschakelt. Verwijder dit defecte apparaat of laat het lichtpunt repareren en schakel de installatieautomaat weer in. De stroomstoring zou nu verholpen moeten zijn.
 6. Schakelt de aardlekschakelaar zichzelf tijdens deze handelingen ook uit? Volg dan onderstaande instructies onder het kopje ‚ÄėAardlekschakelaar‚Äô.

Tip: om een stroomstoring op te sporen, is het handig om een groepenoverzicht in de meterkast te hangen. Bij uw ABB-groepenkast is een groepenkaart meegeleverd. Je installateur heeft hierop aangegeven welke ruimtes precies op welke groepen zijn aangesloten.

Een stroomstoring opsporen in een groepenkast met aardlekschakelaar

 1. Schakel alle groepen achter de aardlekschakelaar uit. Achter iedere aardlekschakelaar vindt u maximaal 4 groepen.
 2. Schakel de aardlekschakelaar weer in.
 3. Schakel nu alle groepen één voor één weer in. De aardlekschakelaar schakelt zichzelf automatisch uit, wanneer je de groep inschakelt die de storing veroorzaakt heeft.
 4. Haal alle stekkers van de apparaten die aangesloten zijn op deze groep eruit en probeer de groep opnieuw in te schakelen.
 5. Schakelt de schakelaar zichzelf weer uit, laat dan de defecte groep door een erkende installateur controleren.

Tip: ontdek meer over het belang van het regelmatig testen van de aardlekschakelaar en hoe en hoe vaak je dit moet doen

Een stroomstoring opsporen in een groepenkast met aardlekautomaten

 1. Staan alle knoppen in de groepenkast naar boven, maar is er geen spanning? Neem dan direct contact op met een erkende elektrotechnische installateur.
 2. Staat er in de groepenkast een knop naar beneden? Dan is de beveiliging uitgeschakeld. Schakel de uitgeschakelde aardlekautomaat weer in door deze omhoog te duwen.
 3. Treedt hierbij de stroomstoring opnieuw op, laat dan de aardlekautomaat uitgeschakeld. Is de blauwe indicator bij de bedieningshendel zichtbaar, dan is de aardlekautomaat uitgeschakeld als gevolg van een ‘lekstroom’. Neem in dat geval contact op met een installateur.
 4. Haal de stekkers van alle apparaten die aangesloten zijn op deze aardlekautomaat eruit (ook de lampen) en probeer de aardlekautomaat opnieuw in te schakelen.
 5. Zet de apparaten en lampen één voor één weer aan. De aardlekautomaat schakelt zichzelf automatisch uit, wanneer je het apparaat/het lichtpunt dat kortsluiting heeft veroorzaakt weer inschakelt.
 6. Verwijder dit defecte apparaat of laat het lichtpunt repareren en schakel de aardlekautomaat weer in. De stroomstoring zou nu verhopen moeten zijn.

Geeft geen enkel apparaat een probleem? En is er dus geen kortsluiting en ook geen sprake van overbelasting? Waarschuw dan een erkende installateur om te controleren of er iets met je installatie aan de hand is.

keer gedeeld

Ontvang de gratis checklist voor de meterkast

Ontvang de gratis checklist voor uw meterkast

Hierin vind je 5 handige tips voor een veilige meterkast. Makkelijk om bijvoorbeeld aan de binnenkant van uw meterkastdeur te hangen.