Overbelasting en kortsluiting

Er gaat iets fout in je elektrische installatie. Wat is er aan de hand? Deze pagina geeft informatie over de verschillen tussen overbelasting en kortsluiting en wat je hiertegen kunt doen.

Wat is het verschil tussen kortsluiting en overbelasting?

Overbelasting

Overbelasting ontstaat als elektrische bedrading te veel stroom te verwerken krijgt en daardoor opwarmen of door te hoge spanning op aangesloten elektrische apparatuur de apparatuur beschadigt.

Overbelasting groepenkast

Overbelasting kan ook in de meterkast/groepenkast voorkomen. Bijvoorbeeld als er veel (zware) apparatuur tegelijk wordt gebruikt zoals een inductiekookplaat, warmtepomp, EV-laadsysteem, of als er te veel energie wordt opgewekt door zonnepanelen, of als er sprake is van plotselinge piekspanning zoals bij een (indirecte) blikseminslag. Bij overbelasting zal uiteindelijk de installatie-automaat uitschakelen om schade aan de installatie te voorkomen. 

In tegenstelling tot kortsluiting, merk je overbelasting niet altijd direct en daardoor is het verraderlijk. Tip: kabels, stopcontacten, stekkers en elektrische apparaten die te heet worden, ruik je vaak eerder dan dat je het ziet. Wees hier alert op!  

Kortsluiting 

Kortsluiting ontstaat wanneer één of meer elektrische draden elkaar raken. Dat kan zijn als gevolg van een kapot apparaat of een beschadigde kabel. De bedrading is meestal voorzien van een isolatielaag, maar deze kan beschadigd raken door water, warmte, stof of andere zaken. Als dat gebeurt, gaat de stroom niet meer naar het betreffende apparaat, maar zoekt het zijn eigen weg. Daardoor wordt de stroomsterkte te groot en de draden te warm, met kortsluiting en mogelijk brand als gevolg.  

Wat te doen bij kortsluiting? 

Ontstaat er kortsluiting, dan springen bij een veilige groepenkast direct de zekeringen (stoppen) of schakelen de installatie-automaten af. Hierdoor wordt de elektriciteit in de betreffende groep automatisch uitgeschakeld, kunnen de elektriciteitsdraden afkoelen en wordt brand voorkomen. Het is dan zaak om het apparaat of lichtpunt op te sporen dat de kortsluiting heeft veroorzaakt.

Kortsluiting stopcontact opsporen? Volg onderstaande stappen:

  1. Kijk eerst op de groepenkaart welke apparaten er op de afgeschakelde groep zijn aangesloten. 
  2. Laat de betreffende groep uitgeschakeld en vervang de stop nog niet (in het geval van een stoppenkast). 
  3. Schakel alle elektrische apparaten/lichtpunten binnen de betreffende groep uit door de stekkers uit de stopcontacten te halen. 
  4. Vervang de doorgeslagen stop of schakel de installatie- of aardlekautomaat weer in. 
  5. Schakel tot slot alle apparaten/lichtpunten één voor één weer in. Op het moment dat de stop of automaat zichzelf weer vanzelf uitschakelt, weet je dat je het storing gevende apparaat/lichtpunt gevonden hebt. Laat dit vervangen of repareren, maar laat het onder geen voorwaarde aangesloten zitten. 
  6. Tip: geeft geen enkel elektrisch apparaat een probleem? En is er ook geen sprake van overbelasting? Waarschuw dan een erkende installateur. 

Gratis meterkast checklist

Ontvang de gratis checklist voor uw meterkast

5 handige tips voor een veilige meterkast. Makkelijk om bijvoorbeeld aan de binnenkant van uw meterkastdeur te hangen. Ontvang de checklist via de e-mail: