Een brandverzekering en de elektrotechnische installatie;
hoe zit het precies?

Een brand in de meterkast heeft meestal verregaande gevolgen. Van ‘slechts’ rook- en roetschade tot een heel huis dat in vlammen opgaat. In dat geval is de schade niet te overzien. Een brandverzekering is dan ook onontbeerlijk. Evenals de veiligheid in en van de groepenkast; een veilig gevoel is immers onbetaalbaar.

Brand voorkomen is beter dan blussen

Uit rondvraag onder Nederlandse verzekeraars blijkt dat zij schade door brand in de groepenkast in bijna alle gevallen via de brandverzekering dekken. Maar het huis, foto’s en andere persoonlijke bezittingen krijg je bij brand niet terug, om nog maar niet te spreken over gewonden of erger nog.

Daarom moeten op voorhand de mogelijke risico’s worden weggenomen om schade aan de groepenkast te voorkomen, zodat er geen beroep op de brandverzekering gedaan hoeft te worden.

Tip: ontdek hoe je de brandbeveiliging van uw elektrotechnische installatie kunt verbeteren

Wat is een brandverzekering?

Een brandverzekering is eigenlijk een verouderde term voor een inboedel- of opstalverzekering, ook wel ‘woonverzekeringen’ genoemd. Zowel de inboedel- als opstalverzekering bieden onder meer dekking tegen brand en de schade die daaruit voortvloeit. Dat betreft niet alleen de spullen, maar ook de schade aan het huis zelf. Om brandschade dus helemaal te verzekeren, heb je beide verzekeringen nodig.

Brandverzekering voor de inboedel

Brandschade aan ‘losse’ spullen in huis valt onder de inboedelverzekering. Eigenlijk alles wat je op kunt pakken en mee kunt nemen als je gaat verhuizen. Een inboedelverzekering is overigens niet verplicht, maar wel degelijk aan te raden. Stel er breekt brand uit en je moet alle inrichting en apparatuur zelf kopen, dan heb je een groot probleem.

Brandverzekering voor de opstal

Een opstalverzekering is wel verplicht en heb je nodig voor brandschade aan het huis zelf. Dus alles wat vastzit aan het huis en wat je niet mee kunt nemen zonder het te beschadigen. Bij een opstalverzekering verzeker je trouwens de herbouwwaarde van de woning. Dit is het bedrag dat nodig is om de woning – bijvoorbeeld na brand – op dezelfde manier en op dezelfde plek opnieuw te bouwen.

Dekking brandverzekering

Maar nu terug naar de elektrotechnische installatie en de meterkast. Want welke schade dekt een brandverzekering bijvoorbeeld als gevolg van brand in de groepenkast of bij kortsluiting.

Verzekering tegen brandschade

Bij een brand in de meterkast, zal de verzekeraar in 99,9% van de gevallen tot uitkering overgaan. Dit omdat een dergelijke brand nagenoeg altijd uitmondt in een zogenaamde ‘grote’ brand, waarbij het overgrote deel van de woning in brand opgaat. Het is dan nagenoeg niet meer te bewijzen waardoor de brand veroorzaakt is. Als echter een klein deel van de woning brandschade heeft, is de oorzaak veel makkelijker terug te vinden. Dat geldt ook voor verkeerde en gevaarlijke aansluitingen van en aan de groepenkast. Als de schade-expert dit constateert en kan bewijzen, kan een beroep gedaan worden op nalatigheid, dan wel schuld van de bewoner. Dan zal de geleden schade dus in de meeste gevallen niet vergoed worden en kom je, naast emotionele en materiële schade, voor torenhoge kosten te staan.

Onduidelijkheid over de brandverzekering en dekking

Over de brandverzekering en de bijbehorend dekking is lange tijd veel te doen geweest. De definitie van het woord ‘brand’ was onduidelijk. Dit leidde bij veel schadegevallen als gevolg van brand vaak tot onenigheid en zelfs rechtszaken tussen de verzekerde en de verzekeraar. Daarom heeft de Vereniging van Brandverzekeraars in 1979 haar leden geadviseerd om in de brandverzekering een definitie van het begrip ‘brand’ op te nemen; deze luidt als volgt:

Brand is een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich op eigen kracht voort te planten.
Derhalve is geen brand:
– zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
– doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
– oververhitten, doorbranden en het doorbreken van ovens en ketels.

Tip: ontdek hoe te handelen bij brand in de meterkast

Een brandverzekering dekt meer dan alleen brandschade

Deze definitie en variaties daarop, worden sinds die tijd in vrijwel alle polisvoorwaarden van inboedel- en opstalverzekeringen gebruikt. Dat betekent ook dat een brandverzekering tegenwoordig veel meer dekt dan alleen brandschade.

Ook roet- en rookschade wordt vergoedt, evenals schade die ontstaan is door het blussen van de vlammen. Daarnaast bieden veel verzekeraars aanvullende verzekeringen met een dekking voor zeng-, smelt- en schroeischade. Dit in tegenstelling tot wat in de definitie hierover is vermeld.

Dekking gevolgschade brand

Bij een grote brand kun je echter voor veel meer kosten komen te staan dan alleen schade in en aan de woning. Bijvoorbeeld de kosten voor het opruimen, de opslag van je spullen en vervangende woonruimte. Het grootste gedeelte van deze kosten worden gedekt door een woonverzekering, al zit daar meestal wel een maximum aan.

Elektrotechnische installatie, je eigen verantwoordelijkheid

De elektrotechnische installatie is je eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor de inrichting, het onderhoud en de periodieke controle hiervan. Hoewel de meeste verzekeraars in de polisvoorwaarden aan particulieren verder geen eisen stellen voor wat betreft de elektrotechnische installatie, wil je geen enkel risico lopen. Daarom de volgende tips:

Keurmerk groepenkast

Zorg ervoor dat de elektrotechnische installatie en apparaten minimaal een CE-markering hebben. Beter nog is echter KEMA-keur of het Duitse VDE-keur. Dit omdat beide laatstgenoemde door een onafhankelijke instelling worden uitgegeven in plaats van door het bedrijf zelf.

Alle ABB-groepenkasten die worden samengesteld via de zogenaamde Hafonorm Configurator, beschikken overigens altijd over KEMA-keur.

Erkende installateur

Laat de groepenkast en andere elektrotechnische installaties altijd aanleggen of repareren door een professional. Ga in geen geval zelf aan de slag en kies voor een erkende installateur in plaats van voor ‘een mannetje’. Zo weet je zeker dat de veiligheid van de elektrotechnische installatie – en dus je eigen veiligheid – optimaal gegarandeerd wordt.

Periodieke controle

Laat de elektrotechnische installatie periodiek controleren en test minimaal twee keer per jaar de aardlekschakelaar. Als je weet dat 29% van alle woningbranden in de meterkast begint, zijn de kosten voor deze werkzaamheden het geld meer dan waard.

Brandbare spullen in de meterkast

Bewaar geen brandbare spullen in de meterkast. De meterkast is sowieso niet bedoeld als opslagruimte, maar materialen als terpentine, spuitbussen, (oud) papier en dergelijke, zorgen voor een zeer snelle verspreiding van brand en kunnen zelfs een explosie veroorzaken.

Tip: kijk de verzekeringsvoorwaarden van je brandverzekering er nog eens op na of informeer bij je verzekeringsmaatschappij of -tussenpersoon

keer gedeeld

Ontvang de gratis checklist voor uw meterkast

Ontvang de gratis checklist voor uw meterkast

Hierin vind je 5 handige tips voor een veilige meterkast. Makkelijk om bijvoorbeeld aan de binnenkant van uw meterkastdeur te hangen.