Verminder wateroverlast in de tuin met deze tips

Tips voor een watervriendelijke tuin

Het klimaat verandert en we hebben in Nederland steeds vaker te maken met extreem weer. Enerzijds betekent dat meer warme, zonnige dagen. Anderzijds zorgt dit ook voor meer storm en hoosbuien. Wateroverlast is hiervan een vervelend gevolg. Het riool kan het vele water niet altijd aan waardoor straten, kelders en woningen onderlopen. Door jouw tuin op bepaalde punten aan te passen, kunt u wateroverlast verminderen. We geven u graag vijf tips!

 1. Tegels eruit, groen erin!
  Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen liggen vol met stoeptegels. Tegels en bestrating laten regenwater niet of slechts beperkt door. Regenwater stroomt hierdoor naar het riool. Het riool kan dit niet altijd aan, zeker wanneer er in korte tijd veel regen valt. Door te kiezen voor meer groen in uw tuin, maakt u uw tuin ‘regenproof’. Waar geen tegels liggen, kan regenwater gewoon in de grond zakken. Planten en bomen hebben water nodig en zuigen dus grondwater op. Meer planten en bomen in de tuin zorgen er dan ook voor dat regenwater beter wegloopt.
 2. Van regenwater op in een regenton
  Sluit een regenton aan op de regenpijp. Deze ton vangt regen op, die je op een later tijdstip kunt aftappen voor bijvoorbeeld het besproeien van de tuin. Met een regenton kun je vele liter waters per jaar besparen. Regentonnen zijn er in allerlei soort en maten. Ze zijn verkrijgbaar bij tuincentra.
 3. Creëer hoogteverschil
  Door hoogteverschil in je tuin te creëren, zorg je ervoor dat regenwater een plek heeft om naar toe te stromen. Hier kan het water even blijven staan en geleidelijk wegzakken zonder dat je er hinder van ondervindt.
 4. Vang water op met een buffervijver
  Wie woont in een gebied met kleigrond, veengrond of met een hoge grondwaterstand, doet er verstandig aan om een zogenaamde ‘buffervijver’ aan te leggen. Dit is een regenwatervijver met wisselende waterstanden, die vol zit na een flink hoosbui en die bijna leeg staat bij droogte. Door oeverplanten te plaatsen zorg je ervoor dat de vijver er leuk uitziet.
 5. Zet compost in
  Door het gebruik van compost, kun je de waterhuishouding van de grond in de tuin verbeteren. Door compost met grond te mengen, ontstaat er een grondstructuur die water beter vast kan houden. Gunstig bij hevige regenval!