Zo lokaal kan energie zijn

Hoe is het om met je buren een eigen energie community te vormen?

 

Zelf energie opwekken wordt steeds toegankelijker. Maar hoe is het om samen met buurtbewoners een lokale energie community te vormen? In Hoog Dalem is met wijkbewoners een proef gestart. Met behulp van slimme apparatuur die actief stuurt op de zelf opgewekte energie en het energieverbruik, wordt hier onderzocht wat het potentieel is van een open, lokale energiemarkt. Opgewekte energie wordt in Hoog Dalem onderling uitgewisseld . Dit project, genaamd LEF, geeft ons misschien wel een kijkje in hoe in de toekomst op wijkniveau met energie omgegaan wordt!

Waarom zou je een lokale energie community starten?

Zelf energie opwekken is tegenwoordig geen probleem meer. Het is echter lastig en vaak zelfs onmogelijk om zelf alle opgewekte energie op datzelfde moment ook te gebruiken. Maar, misschien heeft je buurman overdag wel interesse in jouw opgewekte stroom?

Bij het project LEF in Hoog Dalem, mogelijk gemaakt door ABB, Energy21, i.LECO & Stedin, is naar het vraagstuk omtrent het lokaal gebruiken van opgewekte energie gekeken. Het energieproject heeft een aantal duidelijke leerdoelen. Hoeveel flexibiliteit kan er in de lokale markt beschikbaar gemaakt worden? Hoe goed lukt het om hiermee vraag en aanbod lokaal op elkaar af te stemmen? Levert dit een schaalbare business case op, die op veel meer locaties in Nederland toepasbaar is?

Een van de uitdagingen is om de energievoorziening voor iedereen betaalbaar te houden. Door projecten zoals LEF in Hoog Dalem worden gebruikers meer bij de energietransitie betrokken en wordt er bewuster gebruik gemaakt van duurzame stroom. Dit project is een van de belangrijke stappen naar een slimmer en toegankelijker energienet in heel Nederland. Het project loopt in ieder geval tot en met 2020.