Gebreken na oplevering

Hoe los je dat op?

Een nieuw huis bouwen of een bestaande woning verbouwen is altijd spannend. Je hebt natuurlijk een geweldig eindresultaat voor ogen. De eerste keer dat je rondloopt in je nieuwe woning of verbouwde keuken, lijkt alles fantastisch te zijn. Maar soms blijkt er later toch iets niet helemaal in orde te zijn. De ene keer wordt dit direct bij oplevering opgemerkt, maar sommige gemaakte fouten bij de (ver)bouw(ing) komen pas maanden of zelfs jaren later pas aan het licht. Geen fijne situatie. Hoe los je dit op, wie is aansprakelijk en wat zijn eigenlijk je rechten als woningeigenaar? We leggen je het uit!

Wanneer de bouw of de verbouwing is afgerond houdt de aansprakelijkheid van de aannemer niet op. De aannemer is namelijk ook na de oplevering nog aansprakelijk voor (verborgen) gebreken. Het is afhankelijk van het contract met de aannemer en de algemene voorwaarden hoe lang deze aansprakelijkheid geldt. Vaak wordt in de koop/aannemingsovereenkomst de aansprakelijkheid voor gebreken geregeld.

Deze overeenkomst kent vaak de volgende termijnen:

 • Herstelperiode (3 maanden)
  Alle gebreken die in het opleverrapport zijn gemeld, moet de bouwer volgens het contract binnen drie maanden herstellen.
 • Onderhoudsperiode (6 maanden)
  Gebreken die ontdekt worden binnen 6 maanden na de oplevering, moet de bouwer herstellen.
 • Verborgen gebreken (tot 5,5 jaar)
  Na de onderhoudsperiode van 6 maanden, gaat een termijn van 5 jaar in. Gebreken die in die periode ontdekt worden en die niet eerder ontdekt hadden kunnen worden, bijvoorbeeld een lekkage die pas na een herfst met veel regen aan het licht komt, vallen hier onder. De aannemer is hier nog altijd aansprakelijk voor.
 • Ernstige gebreken (tot 20,5 jaar)
  Na 5,5 jaar is het alleen nog mogelijk om de bouwer aansprakelijk te stellen voor zogenaamde ernstige gebreken, zoals bijvoorbeeld constructiefouten.

Naast deze contractuele aansprakelijkheid, heb je mogelijk ook een garantie van SWK, Woningborg of Bouwgarant. Deze garanties beperken de contractuele aansprakelijkheid niet.

Wat kun je zelf doen wanneer je gebreken ontdekt na de oplevering?

 • Maak zo snel mogelijk een melding van het gebrek bij de aannemer. Doe dit binnen de termijn die voor het gebrek geldt. Deze termijnen zijn terug te vinden in de koop- of aannemingsovereenkomst.
 • Begin niet zelf direct met het herstellen van het gebrek, maar geef de aannemer hier de gelegenheid voor.
 • Maak je geen melding? Dan kan je recht op herstel na 2 jaar verjaren.

Opleveringskeuring bij Vereniging Eigen Huis
Je kunt er ook voor kiezen om bij de oplevering van je nieuwbouwwoning een externe deskundige mee te nemen. Dit kan bijvoorbeeld via Vereniging Eigen Huis. Zo controleer je samen met de bouwer en een bouwkundige of alle werkzaamheden volgens afspraak zijn uitgevoerd. Er volgt vanuit Vereniging Eigen Huis een Opleveringskeuring. Dit is een visuele keuring van een nieuwbouwwoning. Je krijgt direct inzicht in de gevonden bouwkundige gebreken. Mochten er gebreken worden ontdekt dan heb je met een opleveringskeuring een sterke positie tegenover de bouwer. Lees hier meer over een opleveringskeuring van Vereniging Eigen Huis.