Energietransitie: wat kun je zelf doen om bij te dragen?

Van fossiele brandstoffen naar duurzame energie

 

De energietransitie. Het is een woord dat de laatste tijd steeds vaker opduikt. In de media, in de politiek én als het gaat over je woning. Maar wat houdt het eigenlijk in? In een notendop: de energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). Met andere woorden; van fossiel & vervuilend naar duurzaam & schoon.

De afspraken over de energietransitie zijn vastgelegd in het nationale klimaatakkoord. Dit nationale klimaatakkoord komt weer voort uit het Klimaatakkoord van Parijs. In Parijs hebben verschillende landen, waaronder Nederland, de belofte gedaan om de CO2-uitstoot te beperken of te verlagen om zo verdere opwarming van de aarde te beperken.

Hoe we deze gestelde doelen gaan halen? De komende jaren gaat het energielandschap in Nederland flink veranderen. Want de ambitie van Nederland is dat in 2050 alle woningen volledig aardgasvrij zijn. Om hier naartoe te werken morgen er sinds 1 juli 2019 enkel nog gasloze nieuwbouwwoningen opgeleverd worden. Ook moet in 2050 de volledige voorraad van ongeveer 7,5 miljoen woningen duurzaam zijn, evenals 1 miljoen gebouwen.

De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen lukt natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Toch kunnen we de eerste stappen nú al zetten. Geholpen door de technische ontwikkelingen, de overheid én de installateur kun je stap voor stap op weg naar een duurzame woning.

1. Verbruik minder energie

De meest effectieve manier om je woning energiezuinig te maken, is isoleren. Door de muren, de vloer en het dak van je huis te isoleren, kun je warmte binnen houden. Ook dubbel of driedubbel glas is effectief. Om te voorkomen dat je een ongezond binnenklimaat krijgt, gaat isoleren altijd gepaard met ventileren. Een installateur kan je precies vertellen welk ventilatiesysteem het beste werkt zonder dat je daarvoor weer extra energie verbruikt.

2. Kies voor duurzame energie

Met zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp kun je zelf duurzame energie opwekken. Je kunt er voor kiezen om bijvoorbeeld op je eigen dak zonnepanelen te leggen, of in te stappen bij een coöperatie die gezamenlijk zonnepanelen heeft op het dak van bijvoorbeeld een school of sporthal.

3. Efficiënt gebruiken van fossiele brandstoffen

Van de ene of de andere dag afscheid nemen van het gas in je huidige woning is, zeker vanwege de kosten die er mee gemoeid zijn, voor veel mensen niet realistisch. Wat wel een mogelijkheid is, is zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de fossiele brandstoffen die je nog gebruikt. Laat bijvoorbeeld geen licht branden als het niet nodig is. Draai de verwarming een graadje lager of laat een slimme thermostaat dit voor je doen. Zet die oude, energieverslindende koelkast buiten de deur en koop een apparaat met een Energielabel A+++.