De slimme meter: zo werkt dat.

 

Beschikt jouw woning al over een slimme meter? Steeds meer Nederlandse woningen zijn voorzien van deze digitale meter, waarvan de standen op afstand worden uitgelezen door de energieleverancier en de netbeheerder. Groot voordeel van de slimme meter is dat je zelf geen meterstanden meer hoeft af te lezen en door te geven aan de energieleverancier.

Maar hoe werkt zo’n slimme meter nou eigenlijk? En wat wordt er allemaal doorgegeven? We beantwoorden vijf vragen over de slimme meter.

Hoe werkt de slimme meter?

Een slimme meter meet je elektriciteitsverbruik en gasverbruik. De standen worden via het mobiele telefoonnetwerk (GPRS of CDMA) doorgestuurd naar de energieleverancier. Niet via WIFI, dus er is geen internetverbinding nodig voor het kunnen delen van de gegevens.

Welke informatie geeft de slimme meter door?

De slimme meter geeft het stroomverbruik en de stand van de gasmeter door.

De slimme meter wordt op de volgende momenten uitgelezen:

  • 1x per jaar voor het opmaken van de jaarrekening.
  • 12x per jaar voor een verbruik- en kostenoverzicht.
  • Bij een eventuele overstap naar een andere leverancier of verhuizing.
  • Als dat nodig is voor beheer of onderhoud van het energienet.

Wat zijn de voordelen van de slimme meter?

De slimme meter heeft verschillende voordelen:

  • Storingen sneller opsporen en verhelpen: netbeheerders kunnen met behulp van de slimme meter sneller storingen opsporen en verhelpen. Er hoeft niet langer gewacht te worden op telefoontjes over stroomuitval in een wijk: de slimme meters geven zelf signaal bij een dergelijke storing.
  • Mogelijkheid tot besparen: met de slimme meter an sich zul je niet besparen. Maar met het maandelijkse verbruiksoverzicht van uw energieleverancier kun je makkelijker en sneller controleren of je energieverbruik niet onverwacht stijgt. Daarnaast is het mogelijk om allerlei energieverbruiksmanagers aan de slimme meter te koppelen, zoals SEM, de Smart Energy Manager van ABB. Met dit soort energieverbruiksmanagers kun je je energieverbruik beter monitoren.
  • Besparen: het aanbieden van verschillende energietarieven is afhankelijk van de vraag en aanbod van energie. Door het gebruik van slimme meters kunnen installaties automatisch flexibel inspelen op de energiebehoefte.
  • Veiliger: onveilige situaties, zoals het illegaal aftappen van stroom, kunnen eerder gesignaleerd worden. Dit omdat slimme meters van buurtbewoners dan afwijkende netspanningswaarden laten zien.
  • Goedkoper netbeheer: het geautomatiseerd uitmeten van meterstanden zorgt ervoor dat netbeheerders efficiënter kunnen werken. Niet alleen bespaart dit invoer- en controleerwerk, ook kan data beter gemonitord worden.

Wanneer krijg ik een slimme meter?

In 2020 moet het overgrote deel van alle woningen in Nederland voorzien zijn van een slimme meter. De grootschalige ‘uitrol’ van de slimme meters is in Nederland begonnen in januari 2015. Elke netbeheerder heeft een planning waarin staat wie wanneer een slimme meter krijgt. Je ontvangt een brief van uw netbeheerder als je aan de beurt bent.

De slimme meter is overigens niet verplicht in Nederland. Als je de slimme meter niet wilt kan je de slimme meter laten blokkeren of je kan de slimme meter weigeren.

Hoe zit het met de slimme meter en privacy?

Er is veel te doen geweest over de slimme meter en privacy, De slimme meter verstuurt je verbruiksgegevens naar de energieleverancier, naar ‘buiten’ dus. De consumentenbond geeft aan dat de dataverbinding met de slimme meter door de sectie Digital Security van de Radboud Universiteit stevig onderworpen is aan hackgevoeligheids-testen. Uit deze testen kwam naar voren dat die verbinding goed beveiligd is.

Als het gaat om energieverbruiksmanagers is enige oplettendheid wel belangrijk. Op de slimme meter kun je een energieverbruiksmanager aansluiten om zo makkelijk het energiegebruik te volgen. Hierbij geeft je toestemming aan een derde partij om de slimme meter uit te lezen. Je kan je verbruik vervolgens volgen via bijvoorbeeld een app. Derde partijen mogen pas na expliciete toestemming van jou als consument gegevens inzien. Controleer altijd welk bedrijf achter de dienst schuil gaat en waar je precies toestemming voor geeft.

In het verleden lieten energieverbruiksmanagers het na om zorgvuldig iemands identiteit te controleren. Hierdoor was het mogelijk dat jouw gegevens door iemand die zich als jou voordeed, ingezien konden worden. Inmiddels controleren netbeheerders of de aanbieders van de diensten de identiteit van de aanvrager, zodat je identiteit en je gegevens niet kunnen worden misbruikt. Wel is het zorgelijk dat een netbeheerder je niet meldt wanneer ze een partij toegang tot de meterstanden hebben gegeven. U kunt hier dus niet zelf op toezien. Een aandachtspunt. Verschillende partijen maken zich hard om dit in de toekomst aan te passen.